Wisconsin Trappers Association January 2013 Report

http://www.wistrap.org President — Virgil Schroeder, 3471 Earlwyn Road, Cottage Grove, WI 53527; 608-764-5218; virjo4t@msn.com Vice President — Scott Zimmerman, W9209 Bobolink Rd, Reeseville, WI 53579; 920-927-3420 Secretary — Shawn Bazile, N11950 Cty Rd E, Tigerton, WI 54486; 715-881-0707; sundrop9@frontiernet.net Bookkeeper … [Read More]

Wisconsin Trappers Association December 2012 Report

http://www.wistrap.org President — Virgil Schroeder, 3471 Earlwyn Road, Cottage Grove, WI 53527; 608-764-5218; virjo4t@msn.com Vice President — Scott Zimmerman, W9209 Bobolink Rd, Reeseville, WI 53579; 920-927-3420 Secretary — Shawn Bazile, N11950 Cty Rd E, Tigerton, WI 54486; 715-881-0707; sundrop9@frontiernet.net Bookkeeper … [Read More]

Wisconsin Trappers Association November 2012 Report

http://www.wistrap.org President — Virgil Schroeder, 3471 Earlwyn Road, Cottage Grove, WI 53527; 608-764-5218; virjo4t@msn.com Vice President — Scott Zimmerman, W9209 Bobolink Rd, Reeseville, WI 53579; 920-927-3420 Secretary — Shawn Bazile, N11950 Cty Rd E, Tigerton, WI 54486; 715-881-0707; sundrop9@frontiernet.net Bookkeeper … [Read More]

Wisconsin Trappers Association October 2012 Report

http://www.wistrap.org President — Virgil Schroeder, 3471 Earlwyn Road, Cottage Grove, WI 53527; 608-764-5218; virjo4t@msn.com Vice President — Scott Zimmerman, W9209 Bobolink Rd, Reeseville, WI 53579; 920-927-3420 Secretary — Shawn Bazile, N11950 Cty Rd E, Tigerton, WI 54486; 715-881-0707; sundrop9@frontiernet.net Bookkeeper … [Read More]

Wisconsin Trappers Association September 2012 Report

http://www.wistrap.org President — Virgil Schroeder, 3471 Earlwyn Road, Cottage Grove, WI 53527; 608-764-5218; virjo4t@msn.com Vice President — Scott Zimmerman, W9209 Bobolink Rd, Reeseville, WI 53579; 920-927-3420 Secretary — Shawn Bazile, N11950 Cty Rd E, Tigerton, WI 54486; 715-881-0707; sundrop9@frontiernet.net Bookkeeper & … [Read More]

Wisconsin Trappers Association August 2012 Report

http://www.wistrap.org President — Virgil Schroeder, 3471 Earlwyn Road, Cottage Grove, WI 53527; 608-764-5218; virjo4t@msn.com Vice President — Scott Zimmerman, W9209 Bobolink Rd, Reeseville, WI 53579; 920-927-3420 Secretary — Shawn Bazile, N11950 Cty Rd E, Tigerton, WI 54486; 715-881-0707; sundrop9@frontiernet.net Bookkeeper … [Read More]

Wisconsin Trappers Association June-July 2012 Report

http://www.wistrap.org President — Virgil Schroeder, 3471 Earlwyn Road, Cottage Grove, WI 53527; 608-764-5218; virjo4t@msn.com Vice President — Scott Zimmerman, W9209 Bobolink Rd, Reeseville, WI 53579; 920-927-3420 Secretary — Shawn Bazile, N11950 Cty Rd E, Tigerton, WI 54486; 715-881-0707; sundrop9@frontiernet.net Bookkeeper … [Read More]

Wisconsin Trappers Association December 2011 Report

President — Virgil Schroeder, 3471 Earlwyn Road, Cottage Grove, WI 53527; phone: 608-764-5218; e-mail: virjo4t@msn.com Vice President — Greg Schroeder, 514 Water St., Cambridge, WI 53523; phone: 608-423-4621; e-mail: schroeder4@charter.net Secretary — Krystle Kasper, 605 W Central St., Chippewa Falls, … [Read More]

Wisconsin Trappers Association November 2011 Report

President — Virgil Schroeder, 3471 Earlwyn Road, Cottage Grove, WI 53527; phone: 608-764-5218; e-mail: virjo4t@msn.com Vice President — Greg Schroeder, 514 Water St., Cambridge, WI 53523; phone: 608-423-4621; e-mail: schroeder4@charter.net Secretary — Krystle Kasper, 605 W Central St., Chippewa Falls, … [Read More]

Wisconsin Trappers Association October 2011 Report

President — Virgil Schroeder, 3471 Earlwyn Road, Cottage Grove, WI 53527; phone: 608-764-5218; e-mail: virjo4t@msn.com Vice President — Greg Schroeder, 514 Water St., Cambridge, WI 53523; phone: 608-423-4621; e-mail: schroeder4@charter.net Secretary — Krystle Kasper, 605 W Central St., Chippewa Falls, … [Read More]